От началото на втория учебен срок, в училищния живот поетапно се включиха и заработиха Групите за занимания по интереси за учебната 2018 – 2019 година.

След допитване до учениците за желани извънкласни форми и съобразявайки се с възможностите на материалната база, ПС утвърди 22 групи за занимания по интереси, в които до края на учебните си занятия ще вземат участие над 250 ученици.
Занятията ще се провеждат преди обед за учениците от начален етап (без първи клас), и следобед – за учениците от прогимназиален етап.

Темите са : спорт, изкуства, музика, математика и родолюбие.

Всяка група ще има и най-малко по две публични изяви.

Очакваме ви!

Клуб по Спортни игри

Клуб по Спортове с топка

Как да създадем невероятни музикални видеофилми

Клуб Млад депутат

Клуб Многознайко

Клуб по Изящни изкуства
Клуб по интереси Търновче

Клуб Млад журналист

 

Клуб по Биология и здравно образование

 Клуб Пътуване през вековете

 Клуб по Шахмат

 Клуб по изкуства „Врабчета“

 Клуб по математика – подготовка за НВО

Музикална училищна телевизия

 Секция ROCK/POP музикален състав

 Клуб Осем

 Занимателна математика

 Клуб „Десет пръстчета добрички“

 Клуб Родолюбци

 Математика за изявени ученици

Секция по лека атлетика

 Клуб по математика – за НВО в VII клас