От началото на месец октомври 2019 година, започна втората част от дейностите, свързани с развитието на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците, приобщаването на учениците чрез формиране на общности по интереси и превръщането на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви. Формираха се нови  Групи за занимания по интереси (за учебната 2019 – 2020 година).

След допитване до учениците за желани извънкласни форми и съобразявайки се с възможностите на материалната база, ПС утвърди 19 групи за занимания по интереси, в които до края на учебните си занятия ще вземат участие 287 ученици.
Занятията ще се провеждат през Първия учебен срок:
– след обед за учениците от начален етап, преди обед за учениците от прогимназиален етап;
през Втория учебен срок:
– преди обед за учениците от начален етап (без първи клас), и следобед – за учениците от прогимназиален етап.

Темите са : спорт, изкуства, музика, математика и родолюбие.

Всяка група ще има и най-малко по две публични изяви.

Очакваме ви!

   
Клуб по екология „Климатът и аз“

Клуб по интереси „Българска шевица“

   
Група за народни танци „Хоп-троп“
Клуб по интереси „Търновче“

   
Клуб  „Пъстра математика“

Клуб „Енергийна ефективност в училище“

   
 Клуб „Опознай България“

 Клуб по Шахмат

   
Клуб по екологично възпитание

 Клуб по „Петокласна математика“

   
Музикална училищна телевизия

 Секция ROCK/POP музикален състав

   
Клуб за знания и култура „Болярче“

Клуб по „Занимателна математика за второкласници“

   
 Група за народни танци „7/8“

Клуб по интереси „Българче“

   
Клуб по „Математика – подготовка за НВО в 7 клас“

Секция по лека атлетика

   
Клуб по „Математическа подготовка за НВО в 7 клас“