Списъци на учениците в V клас по паралелки за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители и близки на бъдещите петокласници,
моля да се запознаете със списъците на учениците по паралелки за учебната 2024/2025 година.
В началото на месец септември ще бъде организирана родителска среща, за да може да се запознаете с новите си класни ръководители и да получите допълнителна информация за обучението на Вашите деца в прогимназиален етап.