Всички паралелки преминават в ОРЕС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

по указание на РУО-Велико Търново с писмо № РД22-3209/26.10.2021г., във връзка с данните на РЗИ-Велико Търново за 14-дневната заболеваемост от COVID-19 в община Велико Търново, която е 781,43 на 100 000 души население, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ трябва да преустанови присъствените учебни занятия (т.7 от Заповед №РД01-856/19.10.2021г. на МЗ). От 27.10.2021г. училището преминава към обучение от разстояние в електронна среда (т.3 от Заповед №РД09-3596/20.10.2021г. на МОН) до промяна във въведените противоепедемични мерки или спадане на заболяемостта в общината под 750 на 100 000 души население за 14-дневен период.

Молим всички родители и ученици да приемат нашите извинения за внезапните и извънредни мерки, които осуетиха предварително обявеният ни план за обучение през дните от 25.10.2021 до 05.11.2021г. Обстоятелствата, заради които се налага да вземем това решение, за съжаление са очевидни.
Силно се надяваме въведената промяна да не коства непреодолими затруднения у семействата Ви, при организиране на обучението от разстояние.
Не забравяйте, че училището няма да затвори врати, така че при технически затруднения сме готови да помогнем в работното време на служителите.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
Вижте новия график на учебните часове.

До скоро.
от ръководството