В училище се връщат 50% от паралелките в прогимназиален етап.

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с установена 14-дневна заболеваемост от COVID-19 между 250 и 500 на 100 000 население в община Велико Търново и в изпълнение на т. 4 от заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви уведомяваме, че учениците от V, VI и VII клас ще продължат своето обучение от 24.11.2021г. до 03.12.2021г. с половината паралелки от прогимназиален етап в присъствено обучение, по следния график:

Моля, вижте графика на учебните часове за периода 24.11.-26.11.2021г. (седмица I)
Моля, вижте графика на учебните часове за периода 29.11.-03.12.2021г. (седмица II)

Паралелките в I-IV клас продължават своето обучение както и досега – присъствено за онези родители, които са пожелали децата им да бъдат тествани за Ковид-19 или имат сертификат/документирано преболедуване/наличие на достатъчно количество антитела, установени лабораторно.

Всичко най-добро и до утре!