Добри практики


В края на месец ноември петнадесет начални учители от различни училища в Република Молдова – бесарабски българи, посетиха ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. Гостуваха на III в клас с класен ръководител г-жа Ренета Минчева. Гостите наблюдаваха два урока – по български език и по литература и обмениха добри практики с колегите си от училището домакин.