Клуб „Енергийна ефективност в училище“

Ръководител: Таня Илиева
Длъжност: Старши учител по Природни науки в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Екология / Биология и Химия


Очаквани резултати:   Работата в клуба ще обогати знанията на учениците за флората и фауната, както и за поведението на животните, за техните биологичните устройства; състояние на околната среда и влиянието на екологичните замърсители върху биосферата и защитените природни обекти.

Описание: В занятията на клуба учениците ще научат за климатичните промени, положителните страни на пестеливото потребление на енергия в училище и дома.
Изисквания: Интереси в областта на биологията и природните науки.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 5 до 7 клас.
Брой часове: 72.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 30/4/2020г.