Започват ученическите олимпиади в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

Уважаеми родители и ученици,
от 11.12.2021г. започват ученическите олимпиади за учебната 2021-2022 година с Олимпиадата по математика.

Тя ще започне в 09:00ч. на 11.12.2021г. (събота) и ще бъде организирана присъствено за всички участници (ученици, чиито родители са изявили желание за участие) от IV-VII клас в училището.

Някои пояснения и съвети за олимпиадата:

1. Учениците влизат в училището от 8:30ч. до 8:45ч. : IV и VI клас през Главен вход, а V и VII клас през Южен вход и заемат местата в определените им стаи.
2. Олимпиадата започва в 09:00ч. и има продължителност от 4 часа.
3. 1 и 2 задача са от общообразователната подготовка, а 3 задача от ИУЧ.
4. Задачите се оценяват от 0 до 7т., като общият брой на точките е 21.
5. За да бъдат допуснати до областен кръг, участниците трябва да получат 16 или повече точки.
6. При работата си използват химикал със син цвят, чертожни инструменти, молив с черен цвят.
7. Не могат да ползват калкулатори или други устройства с подобни функции.
8. Резултатите от олимпиадата ще бъдат оповестени в училището.
9. Писмените работи на участниците от общинския кръг на олимпиадата се съхраняват в училището.

Желаем Успех на всички участници!