Изчезнали и изчезващи животни

Младите природолюбители на Подготвителна група „А” разбраха какви са били причините за изчезването на динозаврите и кои са изчезващите животински видове днес. Това се случи със съдействие и на родител на дете от групата.

Децата разгледаха енциклопедии, снимки, получиха полезна информация за динозаврите, с което обогатиха своите компетентности по темата. С огромен интерес се включваха във всички занимания и си направиха макет.

Според WWF в момента сме свидетели на най-голямото изчезване на животински видове на планетата. Коалите, носорозите, белите мечки и пчелите могат да последват динозаврите и да се заличат от лицето на земята. Сред основните причини за критичното положение са измененията в климата и замърсяването на природата. Изчезването на видове животни и растения е опасно и за планетата като цяло, и за човечеството и от нас зависи това да се промени!