Клуб „Изящни изкуства“

 

Ръководител: Наталия Стоянова-Карапенчева
Длъжност: Учител по изобразително изкуство в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство / Графика


Очаквани резултати: Задача на клуба ще бъде да развие в бъдещите художници – живописци аналитичен подход при проучването на натурата и естетически критерии за красотата в заобикалящата ни среда.

Описание: Задачата в клуба ще бъде да развие в бъдещите художници – живописци, аналитичен подход при проучването на натурата и естетическите критерии за красотата в заобикалящата ни среда.
Изисквания: Желание за творческа работа с форми и цветове.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 5 до 6 клас.
Брой часове: 32.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 15/6/2019г.