Информация за родителите на деца в ПГ

Уважаеми родители,
 
любезно Ви напомняме, че срокът за записване на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование (5 и/или 6 годишни) е към своя край. Все още има свободни места.
 
Родителски срещи на децата, вече записани в ПГ:
 
ПГ-А (ръководител Кристина Павлова) – на 07.09.2022г. от 17:30ч. в стая 105.
ПГ-Б (ръководител Габриела Шубракова) – на 08.09.2022г. от 17:30ч. в стая 105.
 
Очакваме Ви!
Списъци на децата по групи: