ИСТОРИЯ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“  

ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО


new-pic


През далечната 1969 година на 15 септември на ул. „Мармарлийска“ в гр. Велико Търново започва своя живот едно ново училище – ОУ „Вела Пискова“. Учебната година е открита в още недовършената сграда , но това не спира педагогическия колектив да приеме първия випуск ученици. Първият учителски съвет е проведен на поляната до старото гробище, което по-късно ще се превърне в бъдещия парк „Дружба“. Една малка стая на първия етаж става дирекция, учителска стая, склад и приемна едновременно. Прага на новото училище прекрачват 804 ученици…

    Днес, през 2016 година, всичко това изглежда невероятно, но историята и паметта за миналото дават самочувствие в настоящето и бъдещето.

   През всички тези години на градеж училище „Вела Пискова“ се утвърждава като водещо сред основните училища в старопрестолния град, успява да си извоюва име и престиж.

     1990/1991 учебна година е повратна в историята на училището. На свое заседание Учителският съвет решава да го преименува и то започва да носи името „Св. Патриарх Евтимий“ с разрешение на ВОИК гр. Велико Търново. Поставя се началото на разширено изучаване на чужди езици в начален курс с индивидуален учебен план от МОН. Училището става първото от този тип в страната, като в това си начинание е подкрепено от Оксфорд, Университи Прес  и от Гьоте институт – Мюнхен. За първи път в училището се приемат първокласници с конкурс.

    Следват дълги години на неуморен труд в изпълнение на поставените високи цели. Училището започва работа с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ , като голяма част от педагогическите специалисти поемат педагогическата практика на студенти от университета. До днес главна цел на ръководството на училището и на всички учители е повишаването на качеството на учебно-възпитателната работа с цел задълбочаване на знанията и уменията на учениците по всички учебни дисциплини, практическата им насоченост и реализацията на завършващите VII клас.

    Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ от дълги години е водещо по отношение на НВО на учениците от IV и VII клас. Винаги заема призовите места в областта и това е повод за заслужена гордост от страна на учителския колектив и признание за високата му професионална компетентност.

    Учениците от ОУ „Св. Пaтриарх Евтимий“ са първенци и медалисти в много национални състезания, олимпиади и конкурси. Училището активно работи по няколко национални и европейски програми – „Оптимизация на училищната мрежа“; „Без свободен час“; „С грижа за всеки ученик“; „Твоят час“.

     След близо половин век от своето основаване ОУ „Св. Париарх Евтимий“ е училище с доказан престиж . В направена класация на училищата в България  въз основа на НВО след VII клас за 2016 год. oт 1779 училища в България ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ заема престижното 75 място, първо сред всички останали училища в град Велико Търново.

    Ръководството на училището и целият колектив, който работи в негo, ще продължи да издига авторитета на учебното заведениe, ще се стреми да надгражда постигнатото и да утвърди  ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ като образцово и елитно българско училище.