Клуб по „Спортове с топка“

 

Ръководител: Даниела Коцева
Длъжност: Учител по ФВС в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Педагогика на обучението по ФВС


Очаквани резултати: Придобиване на знания за игрите волейбол, хандбал и баскетбол. Възпитаване в спортен и колективен дух.

Описание: Клубът предлага тренировки и участия в спортни състезания на учениците от прогимназиален етап по волейбол, баскетбол и хандбал.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 6 до 6 клас.
Брой часове: 30.
Начална дата: 1/4/2019г.
Крайна дата: 14/6/2019г.