Кръгла маса „Мисия учител“


На 19. 04. ученици от III „в“ клас заедно с класния си ръководител г-жа Ренета Минчева присъстваха на кръгла маса „Мисия учител“ в ПФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Малчуганите изнесоха тематичен рецитал „На учителя с любов“ на участниците в дискусията – студенти, учители и университетски преподаватели.