Малък разговор в голямата тема – как да осигурим на децата си пълноценен живот

 

 


На 28 май 2018 г. родители, учители, ученици и специалисти проведоха нетрадиционна родителска среща, за да потърсят заедно лесни отговори на един труден въпрос – как да говорим с децата си за зависимостите без да ги обидим, засрамим или отегчим.

Дискутираха се техники за ранна превенция с два разговора – малък и голям.

Малкият е този за вредите от алкохола, тютюнопушенето и наркотиците в детска и младежка възраст. Малък, но не по важност, а отнесен към много други, различни житейски предизвикателства пред  децата на входа на младежкия живот. С какво се хранят, как прекарват свободното си време, имат ли истински приятели и как да ги намерят, уважават ли по-възрастните, познават ли своята култура и идентичност. Малки разговори в голямата тема. Голямата тема за  живота на нашите деца. За условията на благополучие, които им създаваме. За възможностите, които им даваме да продължат напред уверено. За шансовете им да останат близо до нас, да получат добри образователни грижи. Да съхранят любопитството си към света. Да открият своята най-голяма сила…

Родителската среща „ Малки разговори на големи теми“ се проведе с  подкрепата на РЗИ – гр. В.Търново, Агенция за закрила на детето и Министерство на образованието  и науката.