Маратон на четенето в Iв клас

„Месец на образованието, културата и духовността“, организиран от РУО гр. Велико Търново и изпълнен от учениците от Iв клас на г-жа Елена Ангелова.
Маратон на четенето – литературно четене на творби от български автори – среща на г-жа Ралица Чешмеджиева с учениците от Ів клас.

На 11 май 2021г., по идея на класния ръководител Елена Ангелова и във връзка с Месеца на образованието, културата и духовността се проведе среща в РНБ „П.Р.Славейков“ – гр. Велико Търново с Ралица Чешмеджиев-Иванова, библиотекар в Отдел за средношколци и възрастни читатели „Снежана Янева“ на библиотеката. Целта на срещата беше литературно четене на творби от български автори.