„МЛАД ЕКОЛОГ“

Група за изучаване на ФУЧ

 

 

31.03.2022г.

В началото на учебната година, при среща с новосформираната група за клуб „Млад еколог”, бе проведена дискусия с участниците за техните очакванията към занятията в клуба.
Учениците записаха на лист своите идеи и очаквания от занятията.
Най-желана беше дейността, свързана с озеленяване, засаждане на дръвчета или грижи за околната среда. Това ме доведе до известни промени в някои от темите или тяхната насоченост така, че да отговори на очакванията на учениците.
В резултат на това, потърсихме съдействието на г-жа Зорница Миладинова от отдел „Околна среда“ в Община В. Търново, като и представихме нашите идеи за развитието на близкостоящата до училището зона за отдих и почивка. Тъй като училището ни се намира в непосредствена близост до парк „Дружба”, учениците искаха дейности, свързани с парка.
За наша радост се оказа, че общината предвижда озеленяване на един все още недовършен терен от парка. Така се роди идеята да осиновим този терен и когато дойде време да го залесим с видовете, които общината е предвидила и да започнем да се грижим за тези растения.
За целта изработихме табелки, с които означихме терена, за който ще полагаме грижи, събрахме данни за растенията и изготвихме зелен паспорт за всяко растение. През март се включихме в залесяването на терена. Дейността ни беше отбелязана във местният ежедневник „Болярски новини”.

24.03.2022г.

На 24 март 2022г. учениците от клуб „Млад еколог” посетиха учебния център към РИОСВ гр.Велико търново, за да отбележат Световния ден на водата.
22 март е приет за Световен ден на водата и се отбелязва всяка година с различни инициативи.
Учениците от клуб „Млад еколог” се подготвиха с презентация и макет.
При предишно посещение в учебния център ръководителят на център, г-жа Милка Асенова им възложи две задачи. Да направят проучване за потреблението на водата в семействата на ученици от клуба и да съберат информация за част от защитените влажни зони в България.
На 24 март, пред свои съученици от СУ „Емилиян Станев”, младите еколози представиха презентация за защитените влажни зони в България и резултатите от изследване на потреблението на вода в домакинстват на част от участниците в клуба.

24.02.2022г.

На 24 февруари 2022г. младите еколози от  ОУ ”Св. П. Евтимий” посетиха  Информационния център на РИОСВ гр. Велико Търново. Целта  на посещението им беше да научат с какво се занимават специалистите, работещи в тази институция  и да изслушат лекция за „Влажните зони” – изключително важни местообитания със специфично биоразнообразие.
След лекцията, учениците участваха в интересно занятие с комикси и получиха задача за изследване в две насоки: „Водата у дома” и „Водата в природата”.

20.02.2022г.

Парк „Дружба” е любимият парк на учениците от ОУ ”Св. П. Евтимий”. Разположен в непосредствена близост до училището, той е място за отмора, развлечения, проучвания, състезания и забавления.
Паркът се подържа от община В.Търново с изключително старание, но това не го предпазва от вандалски действия. Като чести посетители на парка, младите еколози забелязват някои нередности – разпилени отпадъци, замърсени алеи, счупени пейки и др.
В дискусия, учениците решиха да изработят табели  с които да напомнят на посетителите на парка да бъдат добри стопани. Табелите ще бъдат поставени на определени места след разрешение от Общината и управлението на парка.

17.02.2022г.

Във връзка с отбелязване на месеца на иновациите, клуб “Млад еколог” проведе  акция  “ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ”.

За целта беше създадена и разпространена сред учениците от VI клас анкета с въпроси, които изследваха знанията им за здравословното хранене. Резултатите от анкетата бяха обработени от младите еколози със статистически методи. С данните от статистическата обработка бяха запознати всички ученици от 6-ти клас.
Под формата на презентация, изработена от учениците от клуба, в часа на класа, участници в клуб “Млад еколог” представиха на своите съученици съвети за здравословното хранене
Акцията “ЗДРАВОСЛОНО ХРАНЕНЕ” се проведе по метода STEM.

Проведената анкета,обработването на резултатите  и тяхното оповестяване обедини и надгради уменията на учениците по български език, математика, биология, информационни технологии.
Учениците сами изготвиха въпросите за анкетата. Те осмислиха съдържанието на въпросите, евентуалните отговори и информацията, която ще получат от тях.
Учениците обработиха със статистически методи резултатите от анкетата, като упражниха знанията си по математика
Изборът на здравословни храни, които да предложат на своите съученици в замяна на често консумираните от тях нездравословни, разви и обогати знанията им за метаболизма в човешкото тяло.
При изготвяне на презентацията, учениците вложиха творчество в аранжирането на слайдовете, като разчитаха на знанията си по информационни технологии и изобразително изкуство.

22.12.2021г.

На 22.12.2021г. учениците от клуб „Млад еколог” се свързаха с г-жа Зорница Миладинова, началник в отдел „Околна среда“ в Община В. Търново и заявиха своето желание да се грижат за част от парк „Дружба, разположен непосредствено до училището. Те показаха на г-жа Миладинова проекти на табели, изработени от тях,  с които да напомнят на посетителите на парка да спазват правилата и да бъдат отговорни към околната среда, зелените площи. Идеята  им съвпадна с разработването и озеленяването на малък терен в края на парка. В резултат на срещата на учениците поставиха своите табели около терена в парка, за който предстои да се грижат. Така те заявиха своето желание и обещаха пред обществеността да са част от активното опазване на околната среда, зелените площи, залесяването и поддръжката на терена.

06.10.2021г.

На 06.10.2021г. учениците от клуб „Млад еколог” проведоха занятие  на открито в парк „Дружба”. Целта им беше да проследят какви видове животни обитават парка, какво е тяхното местообитание, как успяват да оцелеят сред хората, с какво се хранят.

За целта учениците се разделиха на групи и всяка група с помощта на лупа и камера изследва и заснима своите наблюдения.

След това всеки екип представи своето проучване.