Олимпиада по ХООС – областен кръг

Уважаеми ученици и родители,

Моля, запознайте се с важна информация, отнасяща се до Олимпиадата по Химия и опазване на околната среда – областен кръг (11.02.2023г.)


Областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 11.02.2023 г. от 14.00 часа

Училища-домакини за провеждане на областния кръг на олимпиада по ХООС:

За учениците от община Горна Оряховица – СУ „Георги Измирлиев“,  гр. Горна Оряховица;

– За учениците от община Свищов – СУ „Цветан Радославов“,  гр. Свищов;

– За класирани ученици от другите общини на областта – ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново.

В деня на провеждане е необходимо класираните ученици да се явят в училището-домакин не по-късно от 13.40 часа. Участниците носят документ за самоличност, който се представя на квесторите в залата за проверка.

Олимпиадата е с продължителност 4 часа за всички състезателни групи.

Съгласно регламента на националната олимпиадата по ХООС през учебната 2022-2023 година работите на учениците от VII до XII клас са анонимни.

По време на олимпиадата по ХООС учениците не могат да използват никакви други помощни материали, освен предоставените им с изпитния вариант. Не е разрешено използването на програмируем калкулатор (включително калкулатор, който извършва регресионен анализ и решава алгебрични уравнения).

Резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата ще бъдат оповестени на сайта на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново след арбитриране на работите от националната комисия. Оценките на учениците, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг, както и оценките, определени от Националната комисия след арбитража на писмените работи на учениците от областния кръг, предложени за участие в националния кръг, са окончателни и не подлежат на обжалване.

В срок от три работни дни след публикуване на резултатите от областния кръг, учениците могат да се запознаят с оценените си работи в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново.

Протоколът за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг се оповестява на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Успех на всички участници!