Олимпиади през 2021-2022 учебна година

Уважаеми родители и ученици,
моля, запознайте се с графика и регламента на училищните олимпиадите за учебната 2021 – 2022 година.

Олимпиада клас Общински кръг час Областен кръг час
Знам и мога IV 22.01.2022г. 09:00 26.02.2022г. 09:00
БЕЛ V, VI, VII 27.01.2022г. 10:00 06.03.2022г. 09:00
Руски език V, VI, VII 07.01.2022г. 11:00 05.02.2022г. 09:00
Математика IV, V, VI, VII 11.12.2021г. 09:00 12.02.2022г. 09:00
История и цивилизации V, VI, VII 14.01.2022г. 11:00 27.02.2022г. 09:00
География и икономика V, VI, VII 19.01.2022г. 11:00 26.02.2022г. 09:00
Физика VII 13.01.2022г. 09:00 19.02.2022г. 14:00
Астрономия V-VI, VII-VIII до 14.01.2022г. задочен 13.02.2022г. 14:00
Химия и опазване на околната среда VII 21.01.2022г. 09:00 12.02.2022г. 14:00
Биология и здравно образование VII 26.01.2022г. 09:00 20.02.2022г. 09:00
Информационни технологии V, VI, VII 06.01.2022г.  – до 20.03.2022г.  –
Национално състезание клас Общински кръг час Областен кръг час
Компютърно моделиране III, IV 03.12.2021г.  – 19.02.2022г.  –