График на олимпиадите за учебната 2022-2023 година


За да може да участва в олимпиада, ученикът трябва да има попълнена декларация за информираност и съгласие от родител.

Регламент на олимпиадите и Резултати:

  1. Знам и могаРЕЗУЛТАТИ (общински кръг)
  2. Български език и литератураРЕЗУЛТАТИ (общински кръг)
  3. Руски езикРЕЗУЛТАТИ (общински кръг) РЕЗУЛТАТИ (областен кръг)
  4. Математика – РЕЗУЛТАТИ (общински кръг)
  5. Информатика
  6. Информационни технологии
  7. История и цивилизацииРЕЗУЛТАТИ (общински кръг)
  8. География и икономикаРЕЗУЛТАТИ (общински кръг)
  9. ФизикаРЕЗУЛТАТИ (общински кръг) РЕЗУЛТАТИ (областен кръг)
10. Химия и опазване на околната средаРЕЗУЛТАТИ (общински кръг) РЕЗУЛТАТИ (областен кръг)
11. Биология и здравно образованиеРЕЗУЛТАТИ (общински кръг)
12. АстрономияРЕЗУЛТАТИ (общински кръг)

13. Ключът на музиката – РЕЗУЛТАТИ (общински кръг)

За резултатите по ХООС – областен кръг:

Според т.26 от „Регламента за организиране и провеждане на Олимпиадата по Химия и опазване на околната среда през учебната 2022-2023 година“, учениците могат да се запознаят с оценените си работи в работните дни от 09.03.2023г. до 13.03.2023г., от 08.00ч. до 14.00ч. в дирекцията на училището.