Организация на обучението на 22.11.21г.

Уважаеми родители,
Съгласно заповед № РД 9-4465/17.11.2021 год. на министъра на образованието и науката, деня след изборите /22.11.2021 год. – Понеделник/ учениците ще учат от разстояние в електронна среда, чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.
На 23.11.2021 год. /Вторник/ се възстановяват присъствените учебни занятия за децата от ПГ и учениците от I – IV клас, които имат попълнени декларации за съгласие.
Останалите ученици (от V, VI и VII клас) продължават обучението си в ОРЕС.