Организация на обучението от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-748/19.03.2021г. на министъра на образованието и науката, във връзка с развитието на епидемичната обстановка в страната, учебният процес в училището за всички ученици и децата от ПГ се премества в електронна среда, за времето от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

Седмичното разписание на учебните предмети се запазва същото, а графикът на учебните часове ще бъде следния:

При изготвянето на графика сме се водили от нормативните разпоредби – учебните часове за учениците от I-IV клас да са с продължителност 20 минути, а на V-VII клас с продължителност 30 минути.

Нашето виждане е, че началото на учебните часове трябва да остане същото, както и при присъствено обучение, за да може да се запази ритъма на работа, с който са свикнали учениците. В тази връзка смятаме, че след преминаването на своеобразният връх в разпространението на вируса и завръщането на учениците в училище, тяхната адаптация в този случай – при запазено Седмично разписание и график на учебни часове, ще бъде най-лека.

Бъдете здрави, до скоро!

От ръководството