„От чина до катедрата“

На 15.01.2019 година кинозалата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“отново стана празнична.
Тук се проведе поредната инициатива посветена на 50 годишния юбилей на училището : „От чина до катедрата“.
На тази много топла, искрена и сърдечна среща пораснали вече възпитаници на училището и днешни преподаватели в него, разказаха вълнуващи и интересни епизоди от ученическия си живот.

В презентация оживяха класни стаи, училищни тържества, екскурзии, спортни състезания отпреди няколко десетилетия. В препълнената зала децата успяха да видят своите любими преподаватели Борислав Николов, Диана Недялкова, Галя Чолакова, Емилия Цанкова и Маринела Николова като първолаци, чавдарчета, пионерчета, „абитуриенти“ от седми клас. Надзърнаха в техните тетрадки и читателски дневници. Видяха училищните им униформи.

Имаше въпроси, отговори, цветя, лакомства и много аплодисменти.Ученичката Амира Абулибде изпълни своето стихотворение „Училище мое любимо“, което беше като припев на цялата среща. Разбрахме, че любовта към училището, всеотдайността в професията и големият ентусиазъм са огромен заряд и предпоставка за успех, а истинското приятелство много често започва от класната стая.

На срещата присъстваха ученици от първи, трети и четвърти клас, както и класни ръководители. Гости на срещата бяха госпожа Иваничка Петкова -директор на училището и д-р Офелия Иванова – педагогически съветник.