„Приказка за България“ с участници – децата от I д клас

Във връзка с патронния празник на училището ученици от I д клас с класен ръководител д-р Ренета Минчева се включиха в инициативата на Националния проект за военно-патриотично възпитание на младежта „Приказка за България“. На 10.01.2024 г. те посетиха Калояновата крепост в с. Арбанаси и участваха в различни дейности и възстановки на средновековния български бит: мелене на жито, месене и правене на хляб, бой с меч, стрелба с лък, сечене на монети, писане с паче перо и др. Запознаха се с облеклото и въоръжението на средновековните воини и преминаха кратък обучителен курс за бой с меч.