Проект „Слънчева система“, представен от IV г и IV б клас

Проект „Слънчева система“

Учениците от IV г клас с класен ръководител Силвия Пенева представиха своите проекти на тема „Слънчева система“ като подредиха изложба в  парк „Дружба“. Те разказаха за своята работа на учениците от III в клас. Впечатлиха минувачите в парка със своето въображение и креативност. Проектите бяха разгледани с голям интерес и  любопитство от останалите четвъртокласници, особено забавно бе 4D изображенията на интерактивните карти със Слънцето и планетите.
Учениците от IV б клас  с класен ръководител Диана Димитрова също представиха своите проекти за Слънчевата система, като подредиха изложба във фоайето на училището.
Те получиха поздравления от учители и ученици, които с възхищение и любопитство разглеждаха работата на четвъртокласниците.
Във всеки проект личи творческо прилагане на знания и умения.
Браво, деца! Бъдете все така активни, представяйте своите идеи с въображение и творчество!