Проект „Твоят час“ в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ стартира учебната 2017/2018 година с 29 групи по интереси и 6 групи с обучителни затруднения.

Училищен съвет за обществен мониторинг “ Твоят час“2017/18 г.

1. Хариета Димитрова – председател

2. Валя Тодорова – секретар

3. проф. Венка Кутева – член

4. Славена Недева – член

5. Венцислава Стоянова – член

6. Мариана  Йовчева – член

7. Стефка Колева – член

8. Татяна Славчева – координатор