Родителска среща – извън класната стая


На 20.04.2017 г. в ресторант „Тринавис“ се проведе родителска среща извън класната стая – в бар! Родители на ученици от петите класове, учители и специалисти в неформална обстановка, потърсиха заедно лесни отговори на трудни въпроси – как да разговаряме с децата си за алкохол – без да ги обидим, засрамим или отегчим?
Срещата се водеше от Александра Димитрова – представител на Асоциацията на потребителите в България и Асоциация „Родители“ в гр. София и д-р Офелия Иванова – педагогически съветник в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. В. Търново.