Инструментът тамбура


В нетрадиционен час по музика учениците от III б и III e  се запознаха с народния инструмент тамбура. Г-жа Христена Христова показа на третокласниците как се свири на този инструмент, какво е характерно за неговото звучене. Малките ученици пяха със съпровод, сътвориха рисунки и с любопитство изпробваха дали се свири лесно. Госпожа Хр. Христова им благодари за проявения интерес.