Среща с ветеран от Втората световна война

 


По покана на г–жа Христена Христова, учител в ПИГ,  гост на училището ни бе г–н Костадин Нанев, ветеран от Втората световна война.  Ученици от четвърти клас от ПИГ се срещнаха с него и  изслушаха с интерес разказа му за премеждията и опасните ситуации, които той е попадал по време на сражения. Да помним миналото, за да пазим  свободата и мира в бъдещето, това бе посланието на г–н Нанев. Децата оцениха какво е да живееш в мирно време. Срещата бе проведена по повод Деня на  Европа – 9 май.