Тридневната среща по НП „Иновации в действие“ приключи. Отчитаме работата и резултатите.

От 2020/2021г. година ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново е иновативно училище по направление природни науки, под наслов „Нашето слънчево училище“. Иновацията е с цел създаване гражданско съзнание у учениците и увеличаване участието им в инициативи с екологична насоченост; да се изградят навици за екологична култура и отговорно отношение към използването на природни ресурси.
Иновативните елементи са залегнали в темите на клубовете „Млад еколог“ и „Млад химик“, ориентирани изцяло към практическо приложение на знанията на учениците по Човекът и природата, Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.
Иновацията е с тригодишна продължителност. Сега сме във втората година на нашето иновативно училище и за втора поредна година се включихме и в НП „Иновации в действие“, чрез която осъществяваме срещи с други училища от страната, работещи в тази област.
От 18.04.2022г. до днес (20.04.2022г.) бяхме домакини на тридневна среща с три училища: I ОУ Св. св. „Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев и също иновативно училище и не иновативните ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Кавракирово, общ. Петрич и IV ОУ „Св.св. Козма и Дамян“ гр. Сандански.
В тези три дни нашите ученици от клуб „Млад еколог“ и „Млад химик“ представиха своите знания пред гостите, като им показаха осиновеното кътче в парк „Дружба“, в което младите еколози от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ засаждат различни дървесни видове и се грижат за тях. Проведоха ориентиране по карта в парка за откриване на различни видове дървета, като членовете на клуба запознаха присъстващите с особеностите на съответния вид и неговата полезност за човека и екосистемата. Отбелязаха специално и заболяванията при някои от тях и причините за това.

В свой открит урок, „младите химици“ демонстрираха изследване замърсеността на водите на р. Янтра, като предварително бяха донесли такава, взета от Стамболовия мост. По план, изследването трябваше да бъде взето на място, но поради лошото време това стана в кабинета по ХООС.
Учениците взаимно споделиха постиженията си в заниманията по проекта и обмениха опит с децата от другите три училища. Вчера (19.04.2022г.) младите еколози ни заведоха в РИОСВ гр. Велико Търново, където в топла и задушевна обстановка представиха презентации за защитени растения и животни в България.
Тук служителите на инспекцията ни показаха томовете на Червената книга на България и децата имаха възможност да се запознаят отблизо с тяхното съдържание.
Гостите ни бяха разведени и из забележителностите на нашия град – Царевец, Музей „Възраждане и Учредително събрание“ и др.
Днес, в последния ден от програмата на тридневната ни среща, засадихме в парк „Дружба“ дърво на приятелството.  Направихме много снимки и проведохме много разговори. Създадохме едни добри приятелски отношения, които се надяваме да продължат и занапред.
Смятаме, че гостите ни добиха една положителна представа за нашия град и нашето училище.