Откриване на учебната година : 16.09.2019г.

Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната:

Есенна ваканция: 01.11.2019г. – 03.11.2019г.

Коледна ваканция: 21.12.2019г. – 05.01.2020г.

Край на ПЪРВИЯ учебен срок: 04.02.2020г.

Междусрочна ваканция: 05.02.2020г.

Начало на ВТОРИЯ учебен срок: 06.02.2020г.

Пролетна ваканция: 11.04.2020г. – 20.04.2020г.

Неучебни дни:

20.05.2020г. – ДЗИ по БЕЛ / 22.05.2020г. – втори ДЗИ

09.06.2020г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020г. НВО по Математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок за I, II и III клас: 29.05.2020г.

Край на втория учебен срок за IV, V и VI клас: 16.06.2020г.

Край на втория учебен срок за VII клас: 30.06.2020г.

График за НВО в IV и VII клас

НВО в IV клас:

Български език и литература – 27.05.2020г., начало 10.00ч.

Математика – 28.05.2020г., начало 10.00ч.

НВО в VII клас:

Български език и литература – 09.06.2020г., начало 09.00ч.

Математика – 11.06.2020г., начало 09.00ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 17.06.2020г., начало 09.00ч.