График на учебното време за 2022/2023 учебна година

Откриване на учебната година : 15.09.2022г.

Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната:

Есенна ваканция: 29.10.2022г. – 01.11.2022г. вкл.

Коледна ваканция: 24.12.2022г. – 02.01.2023г. вкл.

Край на ПЪРВИЯ учебен срок: 31.01.2023г.

Междусрочна ваканция: 01.02.2023г. 05.02.2023г.

Начало на ВТОРИЯ учебен срок: 06.02.2023г.

Пролетна ваканция: 08.04.2023г. – 14.04.2023г.

Неучебни дни:

19.05.2023г. – ДЗИ по БЕЛ / 23.05.2023г. – втори ДЗИ

25.05.2023г. – неучебен, но присъствен за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023г. НВО по Математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок за I, II и III клас:

31.05.2023г.

Край на втория учебен срок за IV, V и VI клас:

15.06.2023г.

Край на втория учебен срок за VII клас:

30.06.2023г.