Ученици в I клас по паралелки за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

моля, запознайте се с разпределението на ученици от I клас по паралелки и класни ръководители, за учебната 2023/2024 година.

На 22.06.2023г. от 17:30ч. в класните стаи, ще бъдат организирани родителски срещи по класове с родителите на бъдещите първокласници.

Очакваме Ви!
До скоро!