Секция „ROCK/POP музикален състав“

 Ръководител: Добрин  Пелтеков

Длъжност: Учител по Музика в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Музика


Очаквани резултати: Участниците в музикалната секция ще създадат вокално-инструментална група, която да изпълнява популярни рок и поп песни, както и да композира собствена музика.

Описание:   Създаване на телевизионни предавания, свързани с музиката – музикални събития, музикални уроци, интервюта с музиканти, кратки документални филми.
Изисквания: Интерес към музиката и желание за изява на сцената.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 5 до 7 клас.
Брой часове: 72.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 30/6/2020г.