Четем в ЦДГ „Соня“

Националната седмица на четенето 2019 групите за целодневна организация – втори клас откриха с посещение на ЦДГ „Соня“. Посрещнаха ни топло в две от групите, където малките деца очакваха с нетърпение второкласниците да им прочетат приказки. След това ни поздравиха с песни. Учениците си припомниха с удоволствие времето, когато и те са били в детската градина. За посещението се погрижиха Хр. Христова, Т. Петрова, Г. Велева и М. Ганчева.