ЧЕТЕМ ЗАЕДНО

През октомври 2022 г. кръжок „Четящият студент, четящото дете“ – ВТУ, ПФ, и ОУ „Св. П. Евтимий „, В. Търново провеждат съвместна инициатива „Четем заедно!“. Най-новите участници в кръжока – НУПЧЕ и ПНУП, II курс, се включиха в инициативата, като направиха пет работилници по четене с най-малките ученици от I клас под ръководството на проф. дн Мариана Мандева и д-р Ренета Минчева.

Споделеното четене се превърна в забавно приключение.