„ЧИТАЛНЯ НА ОТКРИТО ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ“

Как книгата стига до нас, читателите? Кой я изработва? Как точно става това?
Отговор на тези въпроси получиха учениците от IV „e“ и IV „ж“ клас след посещението си в ИПК „АБАГАР“ АД. Децата проследиха целия производствен процес, запознаха се с труда на редактора и коректора. Изслушаха с интерес беседата на служителите. Силно впечатлени бяха от високотехнологичните машини, които облекчават труда на печатарите. Учениците се потопиха в аромата на печатарското мастило, снимаха се с работниците и … даже им помогнаха с подреждането и опаковането на готовите книжки.
Малките ученици се убедиха, че книжката, създадена с много труд, трябва да се пази, цени и обича, защото е истински прозорец към света.
Посещението завърши по забавен и нетрадиционен начин – с „ЧИТАЛНЯ НА ОТКРИТО ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ“, където и децата, и учителките се надпреварваха да четат от интересните книжки, които любезните домакини им подариха.

Благодарим им! 🙂