МЕСЕЦ: юни, 2024

26 юни 2024

Списъци на учениците в V клас по паралелки за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители и близки на бъдещите петокласници,моля да се запознаете със списъците на учениците по паралелки за учебната 2024/2025 година.В началото на месец септември ще бъде организирана родителска среща, за да може да се запознаете с новите си класни ръководители и да получите допълнителна информация за обучението на Вашите деца в прогимназиален етап.

07 юни 2024

Резултати от Националното математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Уважаеми ученици и родители,областната комисия за проверка и оценка оповестява следните резултати от Националното математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици в IV клас през учебната 2023/2024 година: Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка, в срок […]