„24 май в изкуството“

Във връзка с обявения от РУО Велико Търново месец май, за месец на образованието, културата и духовността г-н Добрин Пелтеков – учител по музика в училището, заедно с учениците от Vв клас и с помощ от Цветомира Кюркчиева – учител по БЕЛ, реализираха един иновативен образователен урок на тема „24 май в изкуството“.

В създаването му, под творческия аранжимент на Даскала по музика,  учениците са направили свои проучвания, както и

  • контакт със Софийската опера и балет (получили са отговор от академик Карталов), като са

  • привлекли и известни преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 Вижте го тук 🙂