5 години Институт „Конфуций“


Ученици от I г клас при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, които от тази учебна година изучават китайски език, посетиха Институт „Конфуций“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и присъстваха на тържеството, по случай пет години от откриването на института.