Документи,

с които ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново кандидатства за иновативно училище

период – 31.01.2020 година

 

Наименование

За преглед

За сваляне

1. Декларации от родителите ФУЧ „Млад еколог“ / ФУЧ „Млад химик“  Декларации ФУЧ
2. Решение на Общ. съвет
Решение № 2/ 27.01.2020г.  Решение №2
3. Решение на Пед. съвет
Решение № 8 / 20.01.2020г.  Решение №8
4. Учебни програми ФУЧ „Млад еколог“ / ФУЧ „Млад химик“  Програми ФУЧ