Апелативна прокуратура – Велико Търново с инициатива за превенция на престъпленията и предотвратяване на модели на противоправно поведение сред ученици от трети и четвърти клас


Говорителят на Главния прокурор г-жа Румяна Арнаудова присъства на срещата с учениците в ОУ „ П. Евтимий“.  Апелативна прокуратура – Велико Търново продължава инициативата си  за превенция на престъпленията и предотвратяване на модели на противоправно поведение сред ученици в  начален курс.   На проведеният,  открит урок с ученици от трети и от четвърти клас в ОУ „П. Евтимий“ присъства г-жа Румяна Арнаудова, говорител на Главния прокурор,  г-н Огнян Басарболиев, апелативен прокурор ВТАП, г-жа Розалия Личева, началник на РУО – В. Търново и г-жа Иваничка Петкова, директор на училището. Инициативата се реализира съвместно от Апелативна прокуратура – Велико Търново и  Регионалното управление на образованието – В. Търново.    Прокурор Румяна Ирманова разговаря с малките ученици на теми: какво работи прокурора, кога да се обръщаме към прокуратурата, какво е престъпление, модели на противоправно и агресивно поведение, опасностите в интернет, електронни игри и реалност. Разговорът беше онагледен с презентация, адаптирана за възрастовата група.  В програмата участват прокурорите Румяна Ирманова, Огнян Басарболиев, Антоанета Чакърова и Димитър Лещаков.   Форматът е разработен на база събрания опит от проведените през  изминалите 2015 и  2016 г., в рамките  на „Ден на отворените врати“, срещи на прокурори с ученици от начален курс. Взети са под внимание препоръки на начални учители, а изготвената презентация е представена и съгласувана с училищен психолог, с оглед адаптивност към  целевата група.