Уважаеми гости на сайта,

Училищната комисия по безопасно движение по пътищата (БДП) и класните ръководители ще публикуват на тази страница информация, мерки, мероприятия и справки за дейностите на училището по БДП. Тук ще  се информирате за осъществяване и отчитане на дейности, свързани със събиране и анализ на информация, както и набелязване на мерки по БДП във връзка с транспортната инфраструктура в близост до училището.

Животът и здравето на децата ни са наша отговорност.
Призоваваме всички родители да дават личен пример като спазват правилата за движение по пътищата!


Материали за БДП, Стратегически и нормативни документи, Програми за обучение по БДП за
2020/2021 учебна година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)
План за действие 2021 г. за безопасност на движението по пътищата на МОН
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА/Актуализиран/ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОУ„ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОУ„ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Помощни материали за БДП

Материали за БДП, поместени на интернет страницата на ДА БДП, свързани с дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците, като екипът на ДА БДП е на разположение да подпомага избора на материали, подходящи за съответната възраст.

https://www.sars.gov.bg/news/videogaleria/
Видео уроци: отново на електронната страница на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci) можете да откриете видео уроци по БДП, подходящи за деца и младежи, а именно: Как да се движим безопасно? Как да намалим риска от пътнотранспортни произшествия? Колко опасни могат да са няколко секунди с поглед в телефона? Коланът спасява животи. Колко опасен е алкохолът зад волана?

„Пътна безопасност“ образователно видео за деца. Част 1 „Пешеходци“
https://www.youtube.com/watch?v=LSH3rFkbNwA

„Правилата по пътищата“ образователно видео за деца. Част 2 „Пътници“
https://www.youtube.com/watch?v=7rKFDzw6xnU

„Правилата по пътищата“ образователно видео за деца. Част 3 „Водачи“
https://www.youtube.com/watch?v=Fbhk1QRlQfI

БДП Велосипед
https://www.youtube.com/watch?v=0AejGs5QHT4


В помощ на родителите

МОЯТ БЕЗОПАСЕН ПЪТ ДО УЧИЛИЩЕ

В началото на всяка учебна година, родители и ученици изработват карти с маршрут „Моят безопасен път до училище“. Уважаеми родители, изключително важно е :

 • да определите за Вашето дете най-безопасния път до училище;
 • да поставите светлоотразителни елементи върху раницата и дрехите му.

Когато изпълните всичко това, ще бъдете много по-спокойни за живота и здравето на Вашето дете на пътя.
Предлагаме Ви няколко практически съвета как да направите най-безопасния маршрут

 1. Най-краткият път до училище не винаги е най-безопасен.
 2. Нарисувайте Вашия дом върху картата.
 3. Нарисувайте върху картата и училището.
 4. Нарисувайте улиците, водещи от дома Ви до училището.
 5. Нарисувайте кръстовищата.
 6. Нарисувайте светофарите, пешеходните пътеки и подлезите, ако има.
 7. Със зелено очертайте безопасния път до училище и обратно.
 8. Оцветете в червено опасните места по пътя, които биха накарали детето да слезе на платното:

– разкопани или непроходими тротоари;
– спрели (паркирали) коли върху тях;
– спирки за обществен транспорт.

 1. Напишете имената на улиците до училище. Детето Ви трябва да ги знае. Трябва да знае домашния си адрес и телефон.
 2. Включете детето в изработването на картата.

Уважаеми родители, процесът на възпитание е бавен и труден. Ето защо трябва:

 1. Много често да разговаряте с детето си дали спазва маршрута си.
 2. Да го наблюдавате, без да Ви вижда, дали само спазва този маршрут.
 3. Да преминете няколко пъти заедно с детето си пътя до училище, като му покажете и обясните кои са опасните и безопасните места по този път.
 4. Обозначете се! Бъдете видими отдалече!
 5. Осигурете си добър обзор и възприемане на шума при валеж!
 6. Пазете се от застигащи ви автомобили!
 7. При обилен снеговалеж и приближаващ автомобил излезте извън платното!

Изяви и дейности по БДП в училище

Запознаване на учениците в Час на класа със статистика за настъпили ПТП с участието на деца, на територията на Великотърновска област и с образователно видео по повод световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

https://www.youtube.com/watch?v=Vci5zpG00KI&t=15s

Учениците от III б и III г клас със своите класни ръководители Диана Димитрова и Силвия Пенева проведоха състезание по БДП „Щом правилата зная, спокойно ще играя“. Третокласниците чрез разнообразни ролеви игри, викторина и много забавления, затвърдиха своите знания и компетентности, практически показаха уменията си за безопасно поведение на улицата.