Клуб за знания и култура „Болярче“

Ръководител: Нели Христова
Длъжност: Старши учител I – IV клас в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Специалност: Начална училищна педагогика


Очаквани резултати:  По време на провеждане на занятията учениците ще се запознаят с българската история и въпроси от гражданските задължения на съвремието, като посетят исторически и културни забележителности и обществени сгради във Велико Търново.

Описание: Запознаване и изучаване на историческите забележителности в град Велико Търново.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 3 до 3 клас.
Брой часове: 64.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 31/5/2020г.