„Бъдещето е в нашите ръце”

Най-малките възпитаници на училището, децата от ПГ „А”, разбраха смисъла и важността на разделното събиране на отпадъци и рециклирането.   Заедно с родител на дете от групата се проведе ситуация, в която се обсъдиха проблеми, свързани със замърсяването на природата и екологията, чиято цел беше изграждане на позитивно отношение към тях. С „машина на времето” отидоха в бъдещето на гости на майката Земя, която беше много замърсена и застрашена от изчезване! От тях зависеше да се погрижат за нея като я почистят, за да е красива и всички да живеем спокойно. Изработиха играчка от отпадъчен материал, с което разбраха смисъла на рециклирането и всички много се забавляваха.