Важно: промяна във формата на обучение на VII клас!

Уважаеми родители и ученици,

със своя Заповед № РД 01-80/17.03.2021г. директора на РЗИ Велико Търново обяви ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ на присъственото обучение за ученици от V до XII клас, считано от 18.03.2021г. до 31.03.2021г.
Учениците от VII клас, които трябваше да започнат от утре (18.03.2021г.) своето обучение в училище, остават в електронна среда заедно с V-ти и завръщащите се от утре VI-ти клас.
 
 
Националното състезание по математика „Европейско кенгуру“ ще се проведе по план – на 18.03.2021г. САМО за ученици от I-IV клас. За учениците от V до XII клас състезанието ще се проведе на 15.04.2021г. от 12.00ч. в училището, при условия, които ще бъдат уточнени впоследствие.
 
Молим участниците в състезанието от II, III и IV клас да се явят в училище в 11:30ч., като до 11:45ч. заемат своите места. Влизането ще стане по позната ви схема – II и IV клас през Южен вход, III клас през Главен вход. Във фоайето на двата входа ще бъдете упътени за стаите, в които ще се проведе състезанието.
Успех на състезателите!