ВАЖНО: Родителски срещи за началото на учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители,

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново има удоволствието да Ви покани на среща, във връзка със започването на новата 2019 – 2020 учебна година.

1. Родителските срещи ще се проведат, както следва:

 • с родителите на деца от ПГ А на: 05.09.2019г. от 17.30ч. в стаята им на първи етаж.
 • с родителите на деца от ПГ Б на: 09.09.2019г. от 17.30ч. в стаята им на първи етаж.
 • с родителите на ученици от I клас на:09.09.2019г. от 17.30ч. в класните стаи на първи етаж.
 • с родителите на ученици от II клас на:09.09.2019г. от 17.30ч. в класните стаи на втори етаж.
 • с родителите на ученици от III клас на:09.09.2018г. от 17.30ч. в класните стаи на трети етаж.
 • с родителите на ученици от IV А, В, Г, Д и Е клас на:09.09.2018г.  от 17.30ч. в класните стаи на четвърти етаж.
 • с родителите на ученици от IV Б клас на:09.09.2018 г.  от 17.30 ч. в класна стая на първи етаж.
 • с родителите на ученици от V клас на:10.09.2019г. от 17.30ч. в класните стаи на втори етаж.
 • с родителите на ученици от VI клас на:10.09.2019г. от 17.30ч. в класните стаи на трети етаж.
 • с родителите на ученици от VII клас на:10.09.2019г. от 17.30ч. в класните стаи на четвърти етаж.

2. На 10.10.2019г. от 18.00ч. в кинозалата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се свиква се Общо събрание с родителските активи (комитети), със следният дневен ред:

  1. Представяне на отчет на сдружението с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново, за изтеклата година;
  2. Избор на нов Управителен съвет на училищното настоятелство;
  3. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  4. Избор на Обществен съвет на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ с тригодишен мандат.
  5. Разни.

Очакваме Ви!