ВАЖНО: Родителски срещи за новата 2018 – 2019 учебна година

Уважаеми родители,

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново има удоволствието да ВИ покани на среща, във връзка със започването на новата 2018 – 2019 учебна година.

 

Родителските срещи ще се проведат, както следва:

  • с родителите на ученици от Първи клас : на 10.09.2018 г. от 17.30 ч. в класните стаи на I етаж;
  • с родителите на ученици от Втори клас (а, б , г, д) : на 12.09.2018 г. от 17.30 ч. в класните стаи  на Първи клас – I етаж;
  • с родителите на ученици от Втори (в) клас: на 11.09.2018 г.  от 17.30 ч. в класната стая – III етаж;
  • с родителите на ученици от Трети клас: на 11.09.2018 г.  от 17.30 ч. в класните стаи на Първи клас – I етаж;
  • с родителите на ученици от Четвърти клас: на 11.09.2018 г.  от 17.30 ч. в класните стаи.
  • с родителите на ученици от Пети клас: на 13.09.2018 г.  от 17.30 ч. в класните стаи на III етаж.