Весело лято, здравей!   


На 18.06.2018 г. тържествено бе закрита учебната 2017/2018 година в двора на ОУ „Св. П. Евтимий“. Това  беше поредната много успешна година за ученици и преподаватели. В своето слово директорът на училището г–жа Иваничка Петкова поздрави всички за упорития труд, за отличните резултати и заетите призови места в областни и национални състезания. За единадесета година училището заема първо място в област В. Търново  на НВО в четвърти клас.  Отново  на първо място в НВО по БЕЛ и на второ място по математика се класираха  и седмокласниците. Всички бяха поздравени за високите резултати и постигнатите  успехи от проф. дн Венка Кутева – председател на Обществения съвет и от председателя на Училищното настоятелство – г–н Петко Павлов. Той връчи наградите на 15 пълни отличника, завършващи седми клас.   В навечерието на 50–тата годишнина от основанане на училището за първа година се обявява   наградата „Млад Евтимиевец“. Тази година тя бе връчена  на Екатерина  Досева, ученичка от 7 А клас, за постигнатия пълен отличен успех и за активното й  участие в  различни мероприятия на училището през изминалата година.  Грамоти получиха и всички ученици, представили се на призовите места в областни и национални състезания. В края на тържеството всички се хванаха на голямото  хоро.