Организация на влизането в училищната сграда на 15 и 17 юни 2020г.

Уважаеми ученици,

на Служебните бележки, които вече сте получили, е отбелязан номерът на стаята, в която ще положите изпит от НВО за учебната 2019/2020 година.

С цел избягване струпването на ученици, влизането в сградата на училището ще се осъществи през двата входа – главен и южен.

През Главния вход, ще влязат учениците, които ще положат изпити в стаи: 201, 202, 207, 302, 303 и 308.

През Южния вход, ще влязат учениците, които ще положат изпити в стаи: 203, 204, 205, 304, 305 и 306.

Не забравяйте Служебната бележка, както и документ за самоличност, които трябва да покажете на входа на училището, за да бъдете пропуснати.

Приемете нашите искрени полежалия за УСПЕХ!