Клуб по изкуства „Врабчета“

 

Ръководител: Катя Ковачева
Длъжност: Старши учител I – IV клас в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Начална училищна педагогика


Очаквани резултати: Децата ще развиват наблюдателност и способност да изразят своя свят в образи от линии и цветове. В работата се използват сухи и маслени пастели, въглен, акварел.

Описание: Учениците ще развият своята наблюдателност и способността си да изразят своя свят в образи. В работата ще се използват сухи и маслени пастели, въглен, акварел. Създаване на колажи от различни композиции и образи чрез хартия, вълна и природни материали, допълване картинното пространство смесвайки различни графични и живописни техники.
Изисквания: Интереси в работата с естествени материали и приложни техники.
Продължителност на учебния час: 35 мин.
Възраст: от 2 до 2 клас.
Брой часове: 28.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 31/5/2019г.